PERTANDINGAN FAST TYPING

Aktiviti terkini | 14 Julai 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Telaga Daing

Tujuan :
• Untuk menggalakkan persaingan sihat antara ahli pusat internet.
• Menilai tahap kelajuan menaip menggunakan komputer.

Kelebihan Aktiviti :
• Membiasakan penggunaan aplikasi microsoft word kepada pelajar sekolah rendah.
• Menanam minat pelajar sekolah rendah menggunakan komputer untuk urusan kerja.
• Memupuk budaya bersaing dengan cara yang sihat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :